Viktig information gällande användarkonton på Svenska Wankelregistret.
Publicerat av Combat den October 06 2006 - 20:25:54
Utdrag ur e-mail som i skrivande stund skickas till ALLA som registrerat sig på dessa sidor.
Detta e-mail skickas till alla som har registrerat sig på Svenska Wankelregistrets hemsida/forum.
1. Driftsinformation.
2. Användarkonton
3. Svenska Wankelregistret mer än bara ett forum.

1. 061016, denna punkt är numera avslutad då flytt av server gick bra.
2. Vid klubbens årsmöte 2006 beslutades bland annat att alla användare ska kontrollera följande i sina profiler:
1. Förnamn
2. Efternamn
3. Hemort

Klubben kräver att dessa tre punkter ska vara korrekt ifyllda, vi ger er två månaders tidsfrist att ordna detta ifrån mailets utskicksdatum.

Utökad text
Detta e-mail skickas till alla som har registrerat sig på Svenska Wankelregistrets hemsida/forum.

1. Driftsinformation.
2. Användarkonton
3. Svenska Wankelregistret mer än bara ett forum.


1. Då det är ovanligt att vi skickar ut e-mail till samtliga användare så passar vi även på att denna gång informera om ett planerat driftstopp. Detta föranledes av att webbhotellet ska flytta till nya mer ändamålsenliga lokaler. Flytten kommer att ske Datum: 2006-10-13 Tid: 15:00-18:00 Avbrottets längd: 1 x 180 min.
2. Vid klubbens årsmöte 2006 beslutades bland annat att alla användare ska kontrollera följande i sina profiler:
1. Förnamn
2. Efternamn
3. Hemort

Klubben kräver att dessa tre punkter ska vara korrekt ifyllda, vi ger er två månaders tidsfrist att ordna detta ifrån mailets utskicksdatum.

Skälen till detta är dels säkerhet (ett ABSOLUT krav ifrån det företag som sponsrar med serverutrymme) samt att vi ska bli mer familjära med varandra. Vår förhoppning är att respekten för andra individer ökar därigenom.

Apropå hemort så kräver vi att DU uppger åtminstone närmsta större samhälle. Detta för att vi ska veta var DU bor exempelvis om DU behöver fysisk hjälp då din wankelmotor eller bil krånglar. Ibland kan hjälpen finnas närmare än man tror.

Upplysningsvis så är profiluppgifterna skyddade och kan INTE läsas av icke registrerade.

I skrivande stund är vi totalt 873 registrerade användare. Dessvärre är långt ifrån alla dessa aktiva, vi har för avsikt att rensa ut de inaktiva användarna som inte loggat in det senaste året i syfte att spara på utrymme i databasen bland annat.

Kort sagt, vill DU vara kvar som användare ska DU inom två månader logga in på www.wankelregistret.se och samtidigt kontrollera att din profil beträffande för- och efternamn samt hemort är korrekt ifylld.

De personer som har mer än ett användarkonto får finna sig i att vi gallrar bort det/de konton som är minst aktiva. DU är givetvis kvar som medlem men din eventuella mängd konton kommer beskäras till enbart ett. Undantag ifrån detta gäller bara i speciella fall såsom administratörer som måste ha flera konton för att testa systemet samt personer som dels är medlemmar i egenskap av privatpersoner och dels i egenskap av företagare.Inloggningsadress: www.wankelregistret.se/login.php

Ber om ursäkt ifall ovanstående kan uppfattas som hårt men det är dessvärre beslut taget på klubbmöte som föranleder detta mail.

3. Svenska Wankelregistret är mer än bara ett forum, wankelregistret är även en klubb med betalande medlemmar. Utdrag ur protokoll för årsmöte:
" Datum: 2006-01-14
Medlemsavgift, hur stor och hantering.
Medlemsavgiften på 200 sek gäller även för 2006. Medlemsavgift ska för att gälla kommande år betalas in i perioden 31/10-1/2. Medlemskap gäller ett kalenderår. Det diskuterades även huruvida man ska kunna premieras med gratis medlemskap i klubben. Som exempel nämndes de personer som har långt större kostnader för att transportera och ställa ut sina bilar på ELMIA, i sådana sammanhang är det inte orimligt att klubben bjuder på gratis medlemskap i ett år. Som en lindrig form av kompensation och tecken på tacksamhet."

För att klubben ska kunna existera och därmed ha möjlighet att driva hemsida och forum förutsätter det att så många som möjligt betalar medlemsavgiften. I en nära framtid är det mycket tänkbart att det som registrerade medlemmar i forumet men ICKE betalande medlemmar kan komma åt att läsa begränsas kraftigt, skriver tänkbart eftersom det i ett dolt forum enbart tillgängligt för betalande medlemmar förs diskussioner i den riktningen.


Med vänlig hälsning
Forumadministrationen